360

Løbende vedligeholdelse

Se eksempel på vedligeholdelsesplan:

Vigtigt redskab til løbende vedligeholdelse

Vedligeholdelse er en vigtig del af at drive en ejendom, og det er derfor vigtigt at have en planlagt strategi for vedligeholdelse. Alle andels- og ejerboligforeninger bør derfor udarbejde en 10 års vedligeholdelsesplan til boligforeninger, så man har det nødvendige overblik over ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand. Med en 10 års vedligeholdelsesplan, kan boligforeningen budgettere både for kommende vedligeholdelsesprojekter, samt for løbende driftsbudget for ejendommen, inklusiv afsatte midler til små renoveringer og vedligeholdelse. Uanset om foreningen er af ældre dato eller helt ny, er det vigtigt at have planlagt sine vedligeholdelsesaktiviteter et godt stykke ud i fremtiden. Ved at handle proaktivt og have overblik, er man også sikker på at der er afsat midler i budgettet og man mindsker samtidig risikoen for stører uforudsete omkostninger.

Fordelene ved en effektiv vedligeholdelse for alle ejer- eller andelshavere er mange. En gennemarbejdet vedligeholdelsesplan kan for eksempel sikre en attraktiv forening, øge ejendommens værdi, forlænge ejendommens levetid og forbedre beboernes trivsel. En god vedligeholdelsesplan kan også hjælpe med at sikre, at ejendommen altid er i god stand, så eventuelle skader kan repareres hurtigt og effektivt, før de bliver til større og dyrere problemer. Derudover kan en vedligeholdelsesplan også hjælpe med at sikre, at ejendommen altid overholder love og regler, så man undgår bøder og sanktioner.

10 fordele ved en vedligeholdelsesplan

  1. Proaktiv vedligeholdelse: Ved at planlægge vedligeholdelsesaktiviteter et godt stykke ud i fremtiden, kan man handle proaktivt og undgå alvorlige skader, der kan føre til store omkostninger.
  2. Oversigt over ejendommens stand: Ved at have en vedligeholdelsesplan, kan man få et overblik over ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand, og planlægge hvilke opgaver der skal løses i fremtiden.
  3. Budgettering: Ved at have en vedligeholdelsesplan kan man sikre sig, at der er afsat midler i budgettet til vedligeholdelsesopgaver, og mindske risikoen for uforudsete omkostninger.
  4. Forbedring af ejendommens værdi: En velvedligeholdt ejendom kan øge ejendommens værdi, og gøre den mere attraktiv for potentielle købere eller lejere.
  5. Reducerer risikoen for skader: Ved at have en vedligeholdelsesplan kan man reducere risikoen for skader på ejendommen, og minimere risikoen for personskader eller skader på ejendommen.
  6. Bedre muligheder for at låne i banken: En vedligeholdelsesplan kan vise at boligforeningen har styr på vedligeholdelse og økonomi, hvilket kan gøre det lettere at få lån i banken til fremtidige projekter og reparationer. Bankerne er mere villige til at låne penge ud til boligforeninger som har en god vedligeholdelsesplan og kan dokumentere, at de har styr på økonomien og vedligeholdelsen af ejendommen.
  7. Forbedret kommunikation: Ved at have en vedligeholdelsesplan, kan man skabe en bedre kommunikation mellem bestyrelsen, andelshavere og ejere. Det kan være med til at skabe en større forståelse for deres fælles ansvar for ejendommen og opgaverne der skal løses.
  8. Effektivitet i arbejdet: Ved at have en vedligeholdelsesplan, kan man arbejde mere effektivt, da man har et overblik over, hvad der skal løses, og hvornår det skal løses. Det kan spare tid og ressourcer, da man ikke skal bruge tid på at planlægge og undersøge, hvad der skal løses.
  9. Kontinuitet i vedligeholdelse: Ved at have en vedligeholdelsesplan kan man sikre kontinuitet i vedligeholdelse, hvilket kan være med til at forlænge levetiden af ejendommen og mindske omkostningerne på sigt.
  10. Bedre indeklima: Ved at have en vedligeholdelsesplan kan man sikre en regelmæssig vedligeholdelse af ejendommen, hvilket kan være med til at forbedre indeklimaet for beboerne.

Fordelene ved en vedligeholdelsesplan for boligforeninger: Et fast budget og et overblik over udgifterne

Sammenligner man to ens foreningers vedligeholdelsesudgifter, én med en vedligeholdelsesplan der følges og en uden, vil de se således ud:

Grafen er ikke baseret på virkelig data og skal bare vise at udgifterne uden en vedligeholdelsesplan varierer år for år samt typisk er højere. Hvor imod en med en vedligeholdelsesplan har du et overblik hvor dit samlede budget over de næste 10 år.

Det er tydeligt illustreret, at uden en plan for vedligeholdelse har man ingen kontrol over udgifterne de kommende år.

Med en vedligeholdelsesplan vil I ud over overblik, få en række andre fordele:

Bedre lånemuligheder i banken

Bedre vurdering af ejendommen

Nemmere salg af boliger i ejendommen

Større tryghed hos ejer- og andelshavere