360

Indhold i planen

Se eksempel på vedligeholdelsesplan:

Forståeligt og overskueligt

Hos 360vedligeholdelsesplan er vi meget opmærksomme på, at ikke alle, der skal læse vedligeholdelsesplanen, har en byggeteknisk baggrund. Derfor bestræber vi os på, at fjerne mange af de alt for tekniske termer, som normalt benyttes mellem fagfolk. For os er det vigtigt, at I som bestyrelse og andelshavere modtager en rapport, der er forståelig og derfor også anvendelig.

En vedligeholdelsesplan er en rapport, der giver et overblik over ejendommens byggetekniske stand og de dertilhørende vedligeholdelsesopgaver. Ud fra de besigtigede vedligeholdelsesopgaver, udarbejdes der et realistisk og prioriteret 10-års budget for ejendommens fremtidige vedligeholdelse.

Alle bygningsdele, som besigtiges ved besøget hos foreningen, vil få et separat såkaldt stamkort. Stamkortet indeholder en beskrivelse af den besigtigede bygningsdel, en forklaring om hvilke konsekvenser en eventuel mangel kan have, og en vejledning til, hvordan vedligeholdelsesopgaven udføres.

Undervejs ved besigtigelsen tages der også billeder til dokumentation for de fundne fejl og mangler. Nogle udvalgte billeder vil også fremgå på stamkortet. Denne form for dokumentation giver et klart billede af ejendommens nuværende stand og giver et godt grundlag for at planlægge fremtidig vedligeholdelse.

Hvorfor skal I vælge en vedligeholdelsesplan til jeres forening?

Som boligforening er det vigtigt at have et godt overblik over ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand, for at sikre kontinuitet i vedligeholdelsen og mindske omkostningerne på sigt. En professionel vedligeholdelsesplan kan hjælpe med at sikre, at vedligeholdelsesopgaver bliver planlagt og udført regelmæssigt, hvilket kan forlænge levetiden af ejendommen.

En vedligeholdelsesplan kan også hjælpe med at skabe en bedre kommunikation mellem bestyrelsen, andelshavere og ejere, og sikre en effektiv planlægning og udførelse af vedligeholdelsesopgaver. Det kan også være med til at sikre at der er afsat midler i budgettet og mindske risikoen for større uforudsete omkostninger.

Ved at vælge en vedligeholdelsesplan fra 360vedligeholdelsesplan, kan I være sikre på at få en professionel og gnidningsfri vedligeholdelse. Vores erfarne rådgivere kan hjælpe med at identificere potentielle problemer og planlægge vedligeholdelsesopgaver, der er tilpasset budgettet og fremtidige behov. Vores vedligeholdelsesplaner er klar, forståelige og overskuelige, så alle i boligforeningen kan forstå planen og bidrage til at sikre kontinuitet i vedligeholdelsen.

En vedligeholdelsesplan kan også hjælpe med at sikre at man får det bedst mulige økonomiske afkast og at man opretholder en sund ejendom med mindst mulig indsats. Vores fokus ligger altid i at anbefale energirigtige løsninger og hvis man ønsker at nedsætte energiforbruget, kan vi i samarbejde med jer, se på hvilke løsninger der passer jeres forening bedst. Vi har et stort netværk af professionelle samarbejdspartnere, som kan hjælpe med udførelsen af både store og små vedligeholdelsesprojekter.

Vores rådgivere er erfarne og kompetente indenfor deres felt, og er dedikeret til at hjælpe jer med at realisere jeres projekter. Vi er eksperter i at indhente tilbud fra forskellige leverandører og sammenligne dem for at sikre, at I får den bedste løsning til jeres behov og budget. Vi kan også guide jer gennem hele processen fra start til slut, så I kan føle jer trygge og sikre på at alt forløber som planlagt. Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan vores rådgivere kan hjælpe jer med at nå jeres mål og realisere jeres projekter på den mest effektive og økonomisk fordelagtige måde.

Rapporten indeholder tilstandsvurdering af alle nødvendige bygningsdele:

Afløb

Altaner

Belægninger

Brandsikringer og skorstene

Døre

Facader

Kælder og fundament

Portgennemgang

Sokkel

Tagkonstruktion og tagbelægning

Tagrender og nedløb

Trapper og trappeopgange

Vand- og elinstallationer

Varmeanlæg

Ventilation

Vinduer

Kloak

Optimering af vedligeholdelsesplaner og energi – en bæredygtig løsning for boligforeninger.

Når det kommer til at sikre en bæredygtig og økonomisk fordelagtig drift af jeres ejendom, er det vigtigt at have både en vedligeholdelsesplan og en strategi for energibesparelse. Derfor anbefaler vi, at I også undersøger mulighederne hos vores partnerside 360energipartner.dk, hvor vores dygtige rådgivere kan hjælpe jer med at finde den bedste løsning for jeres specifikke behov. Sammen kan vi sikre en kontinuitet i vedligeholdelsen og optimere jeres økonomiske afkast. Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan en vedligeholdelsesplan kan kombineres med en energirådgivning til gavn for jer og jeres boligforening.

En sund ejendom med økonomisk gevinst

En vedligeholdelsesplan er et vigtigt værktøj for at sikre en sund ejendom, både i forhold til byggeteknisk stand og økonomi. Når I har modtaget rapporten fra 360vedligeholdelsesplan, vil I være klædt på til at varetage ejendommen og de tilhørende vedligeholdelsesopgaver. I vil have et økonomisk overblik over kommende projekter og hvad det økonomisk kræver at vedligeholde ejendommen.

Vores målsætning er at opretholde en sund ejendom med mindst mulig indsats, samtidig med at I opnår det bedst mulige økonomiske afkast. Dette kan opnås ved at anbefale energirigtige løsninger, som kan være med til at finansiere dele af udgiften over tid. Energi er en ressource med store afgifter, derfor er vores rådgivere eksperter i energi, som er et emne, vi altid indtænker i vedligeholdelsesplanen, hvis vi finder noget under gennemgangen af ejendommen.