360

Vedligeholdelsesplan

Se eksempel på vedligeholdelsesplan:

Er du ansvarlig for én eller flere ejendomme?

Med en 360 vedligeholdelsesplan får I et gennemarbejdet værktøj, så I er klædt ordentligt på til at opretholde en god og sund vedligeholdelse af jeres forening. Som vores navn antyder, kommer vi 360 grader rundt om forenings ejendom og udfører en grundig byggeteknisk gennemgang. Planen giver jer et grundigt indblik i ejendommens nuværende tilstand og fremtidige vedligeholdelse som sikrer jer mod uventede overraskelser.

Vi bestræber altid på at gør vores bedste for at hjælpe jeres bestyrelsesmedlemmer og ikke mindst ejere eller andelshavere i foreningen. Det gør vi ud fra princippet om at vores vedligeholdelsesplan skal være effektiv og nem at arbejde med, så de faste vedligeholdelsesopgaver og den dertil hørende budgettering bliver let og forståelig.

Derfor bør du få en vedligeholdelsesplan

Løbende vedligeholdelse

Løbende vedligeholdelse af jeres ejendom kræver at man som ansvarlig, har et enormt overblik over ejendommen, samt hele tiden handler proaktivt.

Indhold i planen

Vi lægger vægt på at I som bestyrelse/andelshavere modtager en rapport der er forståelig og overskuelig.

Skal vi arbejde sammen?

I kan vælge selv at planlægge, beskrive projekterne, indhente tilbud, styre projekterne og sørge for at de afleveres som ønsket.

Vedligeholdelsesplaner

Dalgaardsparken afd. II
4250 Fuglebjerg

Lombardigade
2300 Koebenhavn S

Kongovej
2300 Koebenhavn S

Aurehoejvej
2900 Hellerup

Lærkenborg
2400 København NV

Gartnergade
2200 København N

Bøgevænget
4250 Fuglebjerg

Valbyhaven
4200 Slagelse

Peblingen
1370 København K

Duedyssegaard
3310 Ølsted

Enghavevej
1674 København V

Toftagergaard
5210 Odense NV

Komplet gennemgang af jeres ejendom

Med en 360vedligeholdelsesplan får I en tilstandsvurdering på alle de nødvendige bygningsdele, herunder:

Afløb

Altaner

Belægninger

Brandsikringer og skorstene

Døre

Facader

Kælder og fundament

Portgennemgang

Sokkel

Tagkonstruktion og tagbelægning

Tagrender og nedløb

Trapper og trappeopgange

Vand- og elinstallationer

Varmeanlæg

Ventilation

Vinduer

Kloak

De ovenstående bygningsdelene der kontrolleres, kan variere i forhold til foreningens bygningsmasse. I tilfælde hvor punkter ikke er relevante fjernes de fra den endelige rapport. Ønskes det at der tilføjes andre bygningsdele som ikke er nævne og som har betydning for jeres forening skal det blot oplyses.

Ofte stillede spørgsmål

En vedligeholdelsesplan er en plan, der beskriver de nødvendige vedligeholdelsesarbejder i og omkring en boligforenings ejendomme, herunder bygninger, fællesarealer, grønne områder, parkeringspladser, legepladser og lignende. Det er vigtigt at have en vedligeholdelsesplan, da det kan hjælpe med at sikre, at ejendommen holdes i god stand og opretholder sin værdi over tid. Det kan også hjælpe med at undgå uforudsete udgifter og minimere risikoen for større reparationer på grund af manglende vedligeholdelse

Vores proces til at oprette en vedligeholdelsesplan for en boligforening involverer en grundig inspektion af ejendommen, hvor vi identificerer de nødvendige vedligeholdelsesarbejder og udarbejder en plan, der prioriterer arbejderne og fastlægger tidsrammer og omkostninger.

For at oprette en vedligeholdelsesplan kræves der typisk oplysninger om ejendommens alder, dens nuværende tilstand og tidligere vedligeholdelsesarbejder, som er blevet udført. Vi vil også gerne vide, om der er nogen særlige vedligeholdelsesbehov eller -problemer, som skal tages i betragtning.

Tiden, det tager at oprette en vedligeholdelsesplan, afhænger af størrelsen og kompleksiteten af ejendommen. Normalt tager det mellem en til to uger at fuldføre inspektionen og udarbejde planen.

Omkostningerne for at oprette en vedligeholdelsesplan afhænger af størrelsen og kompleksiteten af ejendommen. Vi kan give et tilbud efter en indledende inspektion og gennemgang af ejendommen

Ja, vi kan hjælpe med at implementere vedligeholdelsesplanen, når den er oprettet, og tilbyde vores rådgivning og vejledning omkring, hvordan planen kan implementeres bedst muligt.

Ja, vi kan opdatere vedligeholdelsesplanen over tid, hvis der opstår nye behov eller ændringer i ejendommens tilstand, der kræver det. Det er vigtigt at holde vedligeholdelsesplanen ajour, da det kan hjælpe med at sikre, at ejendommen holdes i god stand og opretholder sin værdi over tid.

Vores vedligeholdelsesplaner er skræddersyet til hver enkelt boligforening og tager højde for ejendommens særlige behov og forhold. Vi tager også hensyn til de økonomiske ressourcer og prioriteringer, som boligforeningen har, og sørger for at udarbejde en realistisk og bæredygtig plan for vedligeholdelse.

Vi kan hjælpe med alle typer af boligforeninger, herunder ejerlejligheder, andelsboligforeninger, almene boligforeninger og boligforeninger med forskellige typer af ejendomme, herunder både boligbyggeri og erhvervsejendomme.

Du kan kontakte os via vores hjemmeside eller via telefon eller e-mail for at aftale en indledende inspektion af ejendommen og få et tilbud på oprettelse af en vedligeholdelsesplan. Vi vil derefter planlægge en inspektion af ejendommen og udarbejde en skræddersyet vedligeholdelsesplan for din boligforening.